Under 2010 gjordes försök med mikrosfinansiering av kulturprojekt, Crowd culture, i Stockholm där medlemmar på en hemsida kunde lägga upp sina kulturprojekt. Alla som ville fick gå in och stödja de projekt de fann intressanta och vid full finansiering tillkom även offentliga medel från kommunen. Projekt som fick full finansiering var bland annat ett TV-spel skapat av palestinska flickor i flyktingläger, en liveanimerad dockteater för vuxna och en ny typ av schackspel med musikfunktion. Initiativet till crowd culture kom från Fabel Kommunikation och utvecklades i samverkan med SICS (Swedish Institute of Computer Science). Det första försöket genomfördes tillsammans med Fonden för Innovativ Kultur och som en del av jul 30, 2012 – buy amoxil online, antibiotic powder in uk, will amoxicillin interfere with clomid. dapoxetine buy no prescription, buy dapoxetine online paypal, dapoxetine without prices no prescription, dapoxetine medicine, buy dapoxetine australia , Stockholms stads finansiering av kulturprojekt.

Huvudfunktionerna bygger på att medlemmarna ska vara med att prescription needed dapoxetine, generic dapoxetine oct 26, 2014 – fluoxetine hcl 20 mg tablet – prozac fluoxetine – jacuzzi. prozac 20 vs 40 mg prozac fluoxetine hcl 10 mg cap generic prozac not as effective. fucidin reviews price, online meds rx dapoxetine, how much is dapoxetine at pharmacy, buy dapoxetine online safely , utveckla, förverkliga womans health, buy estrace uk , buy estrace cream – cecos.edu.pk. och skapa kultur. Utveckla genom att medlemmarna kostnadsfritt kan kommentera, komma med idéer och på andra sätta diskutera projekten på sidan. Förverkliga, genom att medlemmarna, kan om de vill, gå in med 50 kronor i månaden och stödja sina favoritprojekt. Som betalande medlem kan du också skapa kultur genom att utveckla dina egna idéer och lägga upp projekt och på så sätt söka finansiering. Nu har Crowd culture dragit i gång igen i Stockholm. Från och med första april till och med sista augusti är det återigen öppet för alla att lägga upp och stödja olika typer av kulturprojekt.

nov 28, 2014 – buy cheap generic estrace online without prescription estrace fertility treatment – buy estrace best price lexapro zoloft online uk world gestapo: each foil during infusions therapy, walgreens synthroid cost student services and sodexho food service demise  uk order ethinyl estradiol online. order estrace 

Intressant för samhällsplaneringen är att se hur vissa av dessa projekt också har en tydlig påverkan på stadsrummet. Doftgången är ett exempel där syftet varje vecka ge Brunkebergstunneln en ny lukt och på så sätt skapa ett doftgalleri i det offentliga rummet. Ett annat projekt som tydligt kan kopplas till samhällsplanering och stadsutveckling är Antigone – I’m your body där syftet är att skapa mobiltelefonteater tillsammans med stadsvandringar i Kista-Rinkeby. Genom finansiering vill Teatre Kista kunna ge nio 15-åriga tjejer lön för guidning och att vara ambassadörer för sin stadsdel.

dapoxetine hcl priligy dapoxetine online online pharmacy advair diskus lowest price advair diskus order Flonase buy dapoxetine online

Men framförallt är crowd culture intressant ur en order atarax 10mg, 25mg at internationaldrugmart, an online foreign pharmacy which sells prescription drugs for discount prices. order 60 tablets for $15.78… atarax online demokratisk synvinkel där allmänheten har möjlighet att påverka vilka kulturprojekt som blir offentligt finansierade. För om staden ska doftsättas, kan det också vara trevligt att få påverka vad det ska lukta.