Under 2010 gjordes försök med mikrosfinansiering av kulturprojekt, Crowd culture, i Stockholm där medlemmar på en hemsida kunde lägga upp sina kulturprojekt. Alla som ville fick gå in och stödja de projekt de fann intressanta och vid full finansiering tillkom även offentliga medel från kommunen. Projekt som fick full finansiering var bland annat ett TV-spel skapat av palestinska flickor i flyktingläger, en liveanimerad dockteater för vuxna och en ny typ av schackspel med musikfunktion. Initiativet till crowd culture kom från Fabel Kommunikation och utvecklades i samverkan med SICS (Swedish Institute of Computer Science). Det första försöket genomfördes tillsammans med Fonden för Innovativ Kultur och som en del av Stockholms stads finansiering av kulturprojekt.

Huvudfunktionerna bygger på att medlemmarna ska vara med att utveckla, förverkliga och skapa kultur. Utveckla genom att medlemmarna kostnadsfritt kan kommentera, komma med idéer och på andra sätta diskutera projekten på sidan. Förverkliga, genom att medlemmarna, kan om de vill, gå in med 50 kronor i månaden och stödja sina favoritprojekt. Som betalande medlem kan du också skapa kultur genom att utveckla dina egna idéer och lägga upp projekt och på så sätt söka finansiering. Nu har Crowd culture dragit i gång igen i Stockholm. Från och med första april till och med sista augusti är det återigen öppet för alla att lägga upp och stödja olika typer av kulturprojekt.

Intressant för samhällsplaneringen är att se hur vissa av dessa projekt också har en tydlig påverkan på stadsrummet. Doftgången är ett exempel där syftet varje vecka ge Brunkebergstunneln en ny lukt och på så sätt skapa ett doftgalleri i det offentliga rummet. Ett annat projekt som tydligt kan kopplas till samhällsplanering och stadsutveckling är Antigone – I’m your body där syftet är att skapa mobiltelefonteater tillsammans med stadsvandringar i Kista-Rinkeby. Genom finansiering vill Teatre Kista kunna ge nio 15-åriga tjejer lön för guidning och att vara ambassadörer för sin stadsdel.

Men framförallt är crowd culture intressant ur en demokratisk synvinkel där allmänheten har möjlighet att påverka vilka kulturprojekt som blir offentligt finansierade. För om staden ska doftsättas, kan det också vara trevligt att få påverka vad det ska lukta.