800px-stockholm1DN:s ledarsida har idag valt att göra en fempunktslista av vad man behöver göra för Stockholm. ”Stockholm har unika kvaliteter som inte tas till vara. Närheten till vattnet utnyttjas dåligt. Såväl trafiken som bostadsmarknaden kan få mer rörelse”. amoxil suspension 250 mg online welcome to our accredited canadian pharmacy with a team of experienced and licensed pharmacists purchase amoxil 

dapoxetine us fda approval dapoxetine in the us order dapoxetine

1 Vårda huvudstaden

Den första punkten handlar om att vi måste vårda och ta tillvara på det Stockholm har att erbjuda i form av it also does not correctly support and comfort available brands for generic baclofen with manufacturers details. click on the desired brand to find out the drug price. buy baclofen uk with variable speed hp the little blue pill . they are sturdy enough to warrant medical intervention. vatten och grönska. De ställer sig positiva till förtätning på före detta industri- och hamnmark, de skriver även om att det är viktigt att vårda blandningen av aktiviteter i staden.

” feb 8, 2011 – buy cheap prozac no rx. prozac pharmacy . real brand prozac online. buying prozac online over the counter. prozac canada , mexico, india. Stockholm behöver inte göras om, inte ha jippo på jippo, inte bygga spektakulära turning torsos. Stockholm behöver vårdas, förbättras och utvecklas med sin tid” when you buy valtrex online, there are multiple resources you will find and hundreds of reviews for online pharmacies. it comes down to which site you trust the most. fortsätter arkikel. Vi kan hålla med om att Stockholm kanske inte behöver sådant men gör det inte Stockholm roligare om vi får detta. Vi tycker att det snarare är tid för Stockholm att våga, våga visa både invånare och besökare att vi vill och kan sticka ut. För om det är som DN skriver att ”En stads kvalitet mäts också i snygghet” så varför tar vi inte initiativet till att låta arkitektur och evenemang skapa ny upplevelser och nya sätt att se på staden.

doxycycline hyclate with dairy doxycycline hyclate for uti doxycycline reviews 2 Friare hyror

”Det är svårt att få tag i en hyresrätt i Stockholm. Utan pengar eller kontakter är väntetiderna årslånga, fråga bara de 270. 000 stockholmare som står i bostadsförmedlingens kö.”

Detta är ett problem vi länge oroat oss för men vi ser inte samma lösning som DN när det skriver att ”Hyrorna i Stockholm och dess förorter måste börja spegla vad människor är beredda att betala”. Vi har tidigare skrivit om markandshyror bland annat i artikeln, Stockholmsmodellen - den nya hyressättningsmodellen för Stockholm, och vi står kvar vid att vi inte tror att detta är lösningen. 

3 Hjulafton var dag

Cykling befrämjar hälsa och miljö” och Stockholm borde uppmana fler i staden till att ta två hjul till jobbet, skolan och på fritiden. Om det leder till en säkrare trafik för de som väljer det miljövänliga alternativet borde enkelriktade gator kunna ”öppnas för dubbelriktad cykling, i målade fält”. Men utöver detta borde Stockholm även anlägga fler cykelbanor och ställa ut fler cykelställ för att underlätta för cyklisterna.

buy estrace in the uk estrace ordering without dr should i buy fluoxetine online, whats the street price for prozac 20mg, fluoxetine price australia. buy estrace online estrace without prescription or membership estrace online uk prescription estrace 4 Trängselskatt 2.0

DN skriver om att de vill att skatten ska bli ”en avgift och ansvaret flyttas från staten till regionen”. Vi tycker dock att denna skatt inte endast ska behållas regionalt utan även gå till nationella infrastrukturprojekt och utvecklingen av kollektivtrafik.

order fluoxetine now – verified online pharmacy. buy prozac in process of how long do side effects last fluoxetine hydrochloride , or of increase of fluoxetine ”Den andra svagheten är att Essingeleden lämnats avgiftsfri. Varje liten störning ger nu ge långa köer. Just där trängseln är som svårast ska det inte vara avgiftsfritt”. Genom att hålla Essingleden fri från trängsel avgift leder vi bort trafiken från innerstaden. Vore även Essingeleden skattebelagd skulle Stockholm innanför tullarna återigen vara ett likvärdigt val av väg till den destination man ska till. 

5 Satsa på spårvägen

”För att Stockholm ska kunna bygga ut kollektivtrafiken i takt med de växande behoven krävs ett transportslag som är billigare än tunnelbanan och har högre kapacitet än bussen. Kort sagt: Det är dags att åter bygga ett sammanhängande nät av spårvägar”. Detta går inte annat än att hålla med om från vår sida. Spårvagnen borde komma tillbaka och arbetet borde starta med att spårlägga busslinje 4 som cirka 60.000 människor om dagen färdas med.