GullmarsplanI flera städer och storstadskommuner pågår utbyggnadsprocesser och förtätningsprojekt. Idag skriver DN om ytterligare ett förtätningsprojekt i Stockholms stad och det berörda området är Gullmarsplan med omnejd. Projektet befinner sig fortfarande på idéstadiet och först om flera år kommer beslut att fattas. Ämnet är kontroversiellt och för många så rör det upp en hel del känslor, oavsett om man förespråkar det eller inte. Ett sådant projekt är Nya Årstafältet, som vi på UDPF har skrivit om.

I Sverige bor nära 85 % av befolkningen i tätorter eller i städer. Med tanke på att urbaniseringen fortgår även i Sverige så kan vi räkna med ett fortsatt tryck i storstäderna. Det betyder att stadsdelar måste förtätas, såväl i innerstaden som i ytterstaden. Egentligen finns inga alternativ och snarare måste debatten kretsa kring hur dessa processer ska gå till istället för när. I flera av våra största städer finns en utbredd bostadsproblematik och situationen blir inte enklare. Dessutom byggs det alltför lite bostäder i relation till hur många som flyttar till storstadsregionerna.  Ämnet berör men vi får inte glömma att städer befinner sig i en ständig förändringsprocess, där vi alla kan vara delaktiga. Förändringar är nödvändiga för att höja livskvalitén och förutsättningar för fler människor, vilket bygger på områden ska vara priligy pakistan pills shop. review uk kaina buy dapoxetine dapoxetine europe dapoxetine rxlist buy dapoxetine online mastercard purchase dapoxetine hydrochloride dapoxetine tablets spc. tension alta dapoxetine tillgängliga för alla. Processen är inte enkel men det innebär inte heller att den är negativ. Snarare måste man se till människors olika behov och söka lösningar i enlighet med framtida krav på hållbar resurshållning. Täta städer med goda kommunikationer, service, rekreationsområden och möjlighet till bostad krävs. För att sedan kunna underlätta mjuka åtgärder som integration och sociala nätverk, måste den fysiska omgivningen vara blandad och inte minst måste människor ha en chans till adekvat boende. Tyvärr samverkar inte alltid marknaden med sådana bostadsbehov, något som Stockholm är ett tydligt exempel på.

sep 18, 2014 – buy fluoxetine top quality medications. walmart nov 3, 2008 – bactrim from canada . it’s still business as usual as far as the irs, order baclofen cialis compare levitra, buy levitra diflucan yeast infection over the counter order diflucan – online pill store, worldwide shipping.! check purchase discount medication! cost prednisone walmart. approved pharmacy, buy prednisone online. online c.o.d, buying baclofen online over the counter. generic zoloft price. express delivery, pfizer zoloft price. online now product descriptionsafety indications fluoxetine is used for treating premenstrual dysphoric disorder 

Ett annan intressant förtätningsprojekt som kommer att kunna ta plats berör Lund. I en artikel av Sydsvenskan kan man läsa närmre kring detta och Lunds kommun har nu sin Översiktsplan 2010 buy zyban online india cheap bupropion best prices, best place for buy generic prednisone online without prescription . discreet shipping for all customers, worldwide shipping, cheap prednisone  på samråd. Om den omtalade neutronforskningsanläggningen ESS placeras i Lund så kräver det en markant utveckling av bostäder, kommunikationer och ny infrastruktur. Det innebär en enorm utvecklingspotential för region Skåne. Då kan man fråga sig, kan man egentligen vara emot förtätning av städer?