I Sverige pågår diskussioner om hur miljonprogrammets upprustning och modernisering. Samma diskussion om liknande höghusområden förs också runt om i världens städer. En sevärd dokumentärfilm som utgår från dessa höghusområden är One millionth tower av Katarina Cizek (+friends).  De beskriver själva dokumentären som hyperlokal och samtidigt hyperglobal. Hyperlokal eftersom filmen fokuserar på en mycket lokal plats, ett höghus i på Kipling Avenue i Toronto. Filmens hyperglobala perspektiv är att höghuset på Kipling Avenue är bara en av miljoner höghus runt om i världen som står inför samma problem.

I filmen får husets invånare berätta om sina visioner för bostadsområdet. De flesta idéerna utgår från småskaliga förändringar för att kunna förbättra den storskaliga stadsplaneringen. I upprustningen av området handlar om att kunna ta tillvara på de boendes egna idéer och tankar. Filmen visar att att med relativt små medel skulle det också gå att genomföra betydande förbättringar för människorna som bor och vistas i området.

Sen är filmen förövrigt väldigt snygg också…

 

(Cred till Arbetsbok där jag hittade filmen.)