Globaliserings- och urbaniseringsprocesser har kommit att skapa en stark konkurrens bland världens ”ledande” storstäder. Men vilka kvalitéer söker vi och vilken stad arbetar med att utvecklas i linje med dina preferenser?

För att vi ska slippa testa oss fram i storstadsdjungeln och snabbt och enkelt få reda på vilken stad som passar våra preferenser bäst kan man därför nu göra testet Urbanology Online. Genom att besvara på 10 ja och nej frågor där olika aspekter som innovation, transport, hälsa, hållbar utveckling och ”lifestyle” vägs mot varandra för att hitta just Din framtidsstad.

Ideen med projektet BMW Guggenheim Lab är enligt museet att skapa ”dels en urban tankesmedja, dels ett kulturhus och en samlingsplats, Lab’s tanke är att inspirera det offentliga samtalet i städer runt om i världen”. Ett bra och kul initiativ tycker vi på UDPF!