arkipelag6

Igår presenterades att arkitektgruppen Archi5 vann tävlingen om hur Årstafältet ska utformas. Under våren 2008 bjöd Stockholms stad in arkitekter från hela världen att delta i tävlingen och i juli samma år valdes sju lag ut. Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret efterlyste förslag om en levande stadsmiljö och långsiktig hållbarhet. Dessutom skulle integration, rekreation, grönområden och urbanitet framhållas. I november lämnades förslagen in, varav det ena diskvalificerades och i slutet av januari 2009 stod det klart att förslaget Arkipelag hade vunnit.

Juryn motiverade bland annat vinnarförslaget: ”Arkipelag utvecklar en kvartersstruktur på ett sofistikerat sätt för att bygga upp en stor variation och potential hos olika stråk och platser. Arkipelag lägger en visionär grund för planeringen som kan ge Nya Årstafältet en betydelse i hela staden”.

arkipelag7

Många menar att större delen av Stockholms innerstad är färdigbyggd och att fokus nu bör läggas på närförorterna. Förvisso kan det stämma i en del avseenden men det finns en pågående debatt om förtätning av såväl innerstaden som närförorter, något som vi kommer att fördjupa oss längre fram. En hög befolkningstäthet är en förutsättning för att skapa ett vitalt stadsliv och en grogrund för rörelsemönster. Därmed måste också verksamhetsområden blandas, så att staden inte riskerar att sektoriseras. Även stadsdelar måste knytas samman och detta framhöll både Alternativ stad och nätverket Yimby i en artikel i Svenska Dagbladet top quality medications. ceftin uti dosage ceftin reviews buy zoloft online india . next day delivery, buy zoloft uk. i september i fjor. Förslaget Arkipelag innebär cirka 4000 nya bostäder och mycket utrymme för blandade verksamheter.

buy prednisone online best prices for all customers! buy zoloft online. free delivery, zoloft generic available. , prednisone fifths disease, fifths disease while on rapid taper tinnitus treatment dog prednisone muscle wasting and bladder 

Alla gillar inte exploateringsidén av Årstafältet, då man menar att området fungerar som ett gärde för söderförort. Nätverket Årstafältet amoxil generic name amoxil online buy amoxil är bland annat motståndare av utbyggnationen, eftersom mer än halva området kommer att bebyggas. Utöver det är man också orolig för att vissa existerande byggnader kommer att behöva rivas. Inför exploateringen 2011 så har Stockholms kommun försökt undersöka vilka behov som finns hos de boende i Årsta med omnejd.

arkipelag5

Så vem har rätt och vem har fel i sådana här sammanhang? Vilka värden råder, vilka bestämmer egentligen och för vem eller för vilka vill man best prices for all customers! dapoxetine on sale . fastest shipping, buy dapoxetine in india. bygga? Exploatering väcker debatt så fortsätt diskutera här på forumet om frågorna som berör Årsta och Stockholms framtid.

prozac without prescription buy prozac online buy cheap prozac no rx order where can i buy cheap fluoxetine (prozac) online without prescription to see if any changesare to be made, purchase fluoxetine without prescription uk . prozac online buy baclofen online, baclofen 20 mg street value, baclofen 20 narcotic. intrathecal cost effectiveness elimination half life baclofen and benadryl correct  overnight buying prozac overnight delivery prozac buy online in stock

pdf space doxycycline acne empty stomach doxycycline dosage tooth abscess buy doxycycline Ladda ner juryns utlåtande

pdfspaceLadda ner rapporten Årstafältet och de kringboende