”Ljusskyltar är ett naturligt och nödvändigt inslag i vår stadsbild. Skyltarna fungerar i den kommersiella miljö vi lever i, städer och samhällen, utefter gator och vägar där de vägleder oss med sina budskap samtidigt som de lyser upp vår tillvaro utomhus”. Så beskriver Ljusreklamförbundet ljusskyltars betydelse av att informera lokaliseringar och identifiera platser i staden....