Stadshuset, ikonen och arkitekturklenoden,  är inte bara en symbol för Stockholm utan  hela Sverige. Känt för sitt utseende och som  Nobel-festiviteternas tillhållsplats har denna  byggnad blivit känd runt om i världen. Om  man vill veta mer om denna omdiskuterade  symbolbyggnad rekommenderas ett besök på  Arkitekturmuseet i Stockholm som just nu  håller i utställningen ”Under verket” en  historia om stadshusets arkitektur,  inredning, utsmyckning och framväxt.

Besök utställningen och lär dig mer om  Ragnar Östbergs ikonbyggnad inspirerad av  gammal Svensk byggnadskonst och  Italiensk arkitektur. Varje söndag kl 14 och  varje onsdag kl 12 erbjuds en guidad visning  av utställningen.