stadsdelvastracityStockholm växer och förtätas. Det område där det händer mest är Västra City, ett markområde kring centralen i Stockholm som till stora delar ägs av det statliga bolaget Jernhusen. Just nu pågår bygget av nya Kungsbrohuset som kommer vara en miljöcertifierad byggnad. Med ombyggnaderna och förtätningarna i Västra City, har man som mål att fylla ut det som idag anses vara ett tomrum och istället skapa ett förnyat område, en självklar destination för såväl stockholmare som turister. Centralstationen och Västra City är idag en av Sveriges största knutpunkter för lokal- och regionaltrafik och nu vill Jernhusen även göra det till en av Sveriges största mötesplatser.

Järnvägen har i ett historiskt perspektiv alltid bidragit till samhällets tillväxt och kan fortsätta bidra med detta även i dag. Med dagens ökade antal kollektivresenärer och en positiv resandeutveckling behövs en renovering av både fordon och spår. Genom att skapa bättre möjligheter för kollektivresenärer skapas även nya förutsättningar och möjligheter för företag, affärer och boende att etablera sig i området.

I diskussionen kring utvecklandet av Västra City faller stort fokus på det höghus, Klarabergs Torn, Jernhusen presenterar. Tornets skulle delas upp med kontor i de nedre våningsplanen, bostäder i de mittersta och publikt i de översta våningsplanen, publika med t.ex. en utsiktsbar. Det finns tre alternativ på utforminingen av området och i det alternativ med högst bebyggelse är tornet skisserat till ca 100 meters höjd. Tornet skulle vid uppförande, enligt många, stå allt för nära stadshuset och då ‘förstöra’ Stockholms siluett. Stadshustornet är både en nationellt och internationellt känd symbol för Stockholm. Stadshustornet är 106 meter högt och en av 1920-talets monumentalbyggnader.

Vi på UDPF tycker att det är viktigt när man förtätar och bygger nytt att vi behåller våra kulturvärden och inte förstör stadens historia. Därmed inte sagt att staden ska slutas utvecklas på grund av detta. Det tar tid att etablera stadssymboler och det är svårt för många stockholmare att ‘godkänna’ höghusbyggen i innerstaden. Dock får vi inte glömma att de hus som är våra största stadssymboler är byggnader som engång byggts för att vara monumentala. Förstör vi Stockholms siluett bara för att vi bygger något nytt? Svaret är nej, vi utvecklar den.

oct 29, 2013 – buy generic baclofen 10 mg or 25 mg. our store provides for you cheap baclofen nov 25, 2011 – buy doxycycline for fish generic doxycycline capsules doxycycline treatment for lyme disease buy doxycycline online australia doxycycline hyclate uses buy baclofen for klonopin withdrawal in houston buy baclofen for gout cheap free fedex delivery baclofen 5 mg/ml oral suspension. baclofen  with the delivery. it is very convenient with our service to get 

Det största problemet är inte husets höjd utan det faktum att det inte planeras in tillräckligt med bostäder i varken tornet eller området. Som UDPF tidigare skrivit om råder en akut bostadsbrist i Stockholm. Området i fråga kritiseras ofta för att dö ut under natten och därför känns det som ett otryggt område kvällstid. Så varför inte skapa rörelse dygnet runt genom att bygga bostäder?

diflucan regimen diflucan reviews
save money on prescription drugs. dapoxetine order buy. dapoxetine is used as a treatment for premature ejaculation. prednisone cost per pill prednisone buy online prednisone without prescription buy dapoxetine sweden!

Tycker du det bör byggas fler höghus i storstäderna?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

(hydroxyzine), frequency-based adverse effects, comprehensive inter buy atarax
cheapest prices pharmacy. cheap dapoxetine uk . online drugstore, buy dapoxetine in mumbai.

buy zyban (bupropion) 150 mg online uk from eu licensed pharmacy. brand zyban, 48 hrs. delivery and no prescription required. purchase zyban now!

amoxicillin generic – amoxil online generic name for amoxil uk; no prescription amoxicillin – amoxicillin without prescription buy amoxil online canada; amoxil